NEWS / PROMOTION

พิเศษ!!! สำหรับ SUPREME MEMBER

  • Post By : SUPREME
  • |
  • Time : 08:43:43 AM

งื่อนไขการรับสิทธิ์
• สามารถแลกรับ คูปองจอดรถเพิ่มฟรี 1 ชั่วโมง ได้ในระบบสมาชิก SUPREME MEMBER
• แสดง QR CODE เพื่อให้เจ้าหน้าที่สแกนยืนยันการรับสิทธิ์ และรับคูปองได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
• สิทธิพิเศษนี้แลกฟรีได้โดยใช้ S-POINT ตามที่กำหนด
• 150 S-POINT แลกรับคูปองจอดรถเพิ่มฟรี 1 ชั่วโมง ได้ 1 ใบ
• 1 ท่าน สามารถแลก คูปองจอดรถเพิ่มฟรี 1 ชั่วโมง ได้ไม่เกิน 2 ใบ / วัน
• คูปองจอดรถ สามารถใช้ได้ภายในวันที่กดรับเท่านั้น
• เมื่อทำการแลกคะแนนแล้ว ไม่สามารถทำการคืนคะแนนเข้าระบบได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าฯ กำหนด
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของศูนย์การค้าฯ ถือเป็นสิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-669-5999
Line @supremecomplex