NEWS / PROMOTION

SUPREME MEMBER

  • Post By : SUPREME
  • |
  • Time : 04:56:15 PM

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Birthday Bonus Points

• สมาชิกจะได้รับคะแนนพิเศษเฉพาะการสะสมคะแนนในวันเกิดเท่านั้น
• รับคะแนนเพิ่มเป็น 5 เท่า จากคะแนนปกติ
• รับคะแนนเพิ่มเป็น 5 เท่า จากคะแนนปกติ โดยพอยท์ปกติรวมกับคะแนนพิเศษต้องไม่เกิน 400 พอยท์ / วัน
• Birthday Bonus Points จะคำนวณจากยอดซื้อสะสมภายในวันเกิดของสมาชิก
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-669-5999
Line @supremecomplex