Developer

logo_directory

Supreme department-3

Slideshow3

Supreme department-40

 

SUPREME COMPLEX ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์

เจ้าของและผู้บริหารโครงการ :  บริษัท สุพรีม สามเสน จำกัด (บริษัทในเครือ บ.สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด)
กำหนดเปิดตัว : 23 กันยายน 2553
มูลค่าการลงทุน : 1,200 ล้านบาท
ทีตั้ง : ถนนสามเสน แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

พืนที่โครงการ : 5 ไร่
พืนที่การค้า : 8,000 ตร.ม. และพื้นที่ทั้งหมดขนาด 50,000 ตร.ม.
รายละเอียดโครงการ อาคารสูง 17 ชั้น ประกอบด้วย
• ชัน: G – 5 ศูนย์การค้าฯและโรงภาพยนตร์
• ชัน: 6 – 12 อาคารสำนักงาน
• ชัน: 14 – 16 อาคารสำนักงาน/อพาร์ทเมนท์